Meedenken

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

De GroenLinks fractie van de stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum vraagt bewoners mee te denken over de gebiedsplannen 2020. Wij ontvingen het volgende bericht.

Afgelopen december zijn in de stadsdeelcommissie de gebiedsplannen voor 2019 besproken alsmede de gebiedsagenda 2019-2022. Na maandenlange voorbereiding door de ambtenarij, het leveren van input door bewoners en de Avond van Stem van Centrum georganiseerd door de stadsdeelcommissie. De behandeling van de stukken heeft een ongemakkelijk gevoel gegeven, en we denken dat dit breder gedeeld wordt.

Inhoudelijk is er natuurlijk veel over de gebiedsagenda en de gebiedsplannen te zeggen. Met sommige dingen zijn we het eens, met andere oneens, sommige dingen mogen veel ambitieuzer en andere zijn in ieder geval al beter geformuleerd dan in de vorige gebiedsplannen.

Aard van de plannen
Waar wij vooral over vielen is de onduidelijkheid over de aard van de plannen. Het is zeer onduidelijk wat voor status de plannen hebben. Zijn ze staand beleid, dat hierin slechts beschreven wordt? Zijn het beleidsvoornemens? En in welke fase van besluitvorming bevinden deze zich dan? Wat kan er dan nog gewijzigd worden? Zeker als je je bedenkt dat de financiële ruimte van het stadsdeel voor eigen plannen klein is.

De plannen worden gepresenteerd als dé plannen voor het nieuwe jaar, waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt. Het is echter volstrekt onduidelijk welke invloed we er nog op kunnen uitoefenen, en of de behandeling van de plannen dan dus wel het goede moment is om veranderingen te kunnen bewerkstelligen.

Het was ook voor ons als stadsdeelcommissie hierdoor zeer onduidelijk wat we precies konden met de plannen. En de tijd voor advisering was ook weer te kort om over alle onderwerpen goed onderbouwde adviezen op te stellen.

Anders doen
We hebben het dringende beroep gedaan aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel centrum om komend jaar dit proces anders te doen en hier transparant over te zijn. En wij willen erbij betrokken worden. Het Dagelijks Bestuur heeft inmiddels aangegeven dat het de stadsdeelcommissie méér dan het afgelopen jaar wil betrekken en in een vroeg stadium.

Graag willen we u uitnodigen om met ons mee te denken. Van tijd tot tijd zouden we uw mening willen vragen over het proces van participatie van bewoners bij de gebiedsplannen en wellicht breder bij andere beleidsprocessen. Soms in de vorm van een mail, soms ook in de vorm van een bijeenkomst, misschien ook nog op andere manieren en in samenwerking met andere betrokkenen. Ook willen we u uitnodigen om de ideeën die u heeft over bewonersparticipatie met ons te delen. Het gaat ons niet om de ene visie gelijk te laten krijgen boven een andere, maar om een goede manier te vinden om inbreng van bewoners een natuurlijk onderdeel te laten zijn van het bestuurlijk proces en daadwerkelijke invloed te laten hebben.

Buurtenquête
De eerste voorbereidingen voor de buurtenquête zijn net gestart. Dit is één van de instrumenten voor het vergaren van informatie waar de gebiedsplannen mede op worden gebaseerd. Er is veel aan te merken op dit instrument, op dit moment wordt er nog wel aan vastgehouden. Insteek is om het te verbeteren, als instrument, en qua inhoud, namelijk de specifieke vragen. En daarnaast om te zien dat er meerdere instrumenten voor de informering van het stadsdeel worden gebruikt.

Ook staat de uitnodiging open vanuit het stadsdeel om suggesties te doen voor concrete vragen voor de buurtenquête. Het gaat dan bijvoorbeeld om algemene vragen maar ook om concrete vragen over zaken die belangrijk zijn in uw buurt en die momenteel of komend jaar gaan spelen. Het aantal vragen in de enquête is natuurlijk beperkt dus er wordt sowieso een selectie gemaakt. De deadline voor het aanleveren van die vragen is 22 februari!

Doe mee
Heeft u concrete ideeën over de buurtenquête en over andere vormen van informatievergaring door het stadsdeel, of vragen dan horen wij die graag. Ook horen we van u of u geïnteresseerd bent om met ons mee te denken, over de buurtenquête of andere hier genoemde onderwerpen! Neem dan contact op met Neeria Oostra via n.oostra@amsterdam.nl

Vriendelijke groeten,

Noah, Elmar en Neeria

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *