Luchtspiegelingen

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Zondag 20 januari 2019 is in de centrale hal van het metrostation Weesperplein het kunstwerk Luchtspiegelingen van Matthijs van Dam (1943-1998) feestelijk heropend. Met dank aan de actiegroep  ‘Red de ondergrondse metrokunst’, met bewoners uit de Nieuwmarkt en Weesperbuurt.

Luchtspiegelingen bestaat uit twaalf panelen, die “kijkgaten” vormen in het plafond en het metropubliek een blik gunnen wat er zich boven hen afspeelt. Zoals het onderaanzicht van het verkeer boven je, op het Weesperplein, de ‘onderkant’ van de lijnen op het wegdek, de trambaan, het zebrapad en de wolken onder een blauwe lucht. Het kunstwerk hing sinds 1977 aan het plafond boven de metroperrons. Daar konden de panelen niet blijven hangen,  er was niet eens ruimte meer voor, vanwege de ingrepen om de metrobuis brandveiliger te maken. Nu is een veel betere plek gevonden in de Centrale hal van het metrostation Weesperplein. Pal onder het straatniveau.
Matthijs van Dam (Heemstede,1943- Amsterdam,1998), beeldhouwer, wandschilder, omgevingskunstenaar: “De toeschouwer (…) krijgt een onbestaanbaar doorzicht door het wegdek”.

Feestje
Aart-Wim Werkman van Metro en Tram verrichtte de officiële heropeningshandeling. Hij vertelde over het weghalen van kunstwerk vanwege de renovatie en uiteindelijk het belanden van de panelen bij Marianne van Brussel, de weduwe van Matthijs van Dam. Bij haar stonden ze een tijd lang (achter elkaar) tegen de muur van de woonkamer. De panelen hebben zo’n 35 jaar aan het plafond van het perron gehangen en waren dus tamelijk vies geworden. Josien van der Werf heeft de panelen gerestaureerd. Nu hangen de panelen dan ook in volle glorie op het plafond de centrale hal van het metrostation  Weesperplein. En eigenlijk precies daar, waar de panelen een directe afspiegeling zijn van de straat daarboven.

Red de ondergrondse metrokunst
Dat de kunstwerken in de metro zijn behouden, is vooral te danken aan de Erfgoedvereniging Heemschut en belangengroepen uit de buurt van de Oostlijn. Zonder het starten van een handtekeningenactie voor het behoud van de metrokunst hing er niks meer. De terugkomst van de metrokunst in station Waterlooplein werd al in december 2018 gevierd. Het feestje op station Nieuwmarkt volgt later dit jaar. Wordt vervolgd dus.

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *