Inspraak Groenvisie 2050, een leefbare stad voor mens en dier

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Het college geeft de concept Groenvisie Amsterdam 2050 vrij voor inspraak. Tot en met woensdag 24 juni 2020 kunt u uw reactie geven op dat voorstel. Dat kan ook digitaal.

Amsterdam wil een groene stad zijn, voor nu en voor de generaties na ons. Een leefbare stad voor mens en dier, waar gezondheid, natuur, klimaatadaptatie en sociaal welzijn voorop staan. Voor iedereen die hier woont, werkt of op bezoek komt. Zeker nu de stad verandert en groeit, heeft dat invloed op het gebruik van de openbare ruimte.

Groen zorgt ervoor dat Amsterdam nog meer een fijne plek wordt én blijft voor mensen en dieren. Om dit te bereiken heeft de gemeente Amsterdam de ‘Groenvisie 2050’ gemaakt. In de concept-Groenvisie schetst het college een beeld van Amsterdam als groene stad en hoe het college tussen nu en 2050 Amsterdam verder gaan vergroenen.

Inspreken
Bij alle Stadsloketten is de Groenvisie op afspraak in te zien. U kunt een afspraak maken door te bellen met 14 020. U kunt uw reactie sturen via deze webpagina. Lees die webpagina ook voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *