Groenbijeenkomst

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Zaterdagochtend 18 september om 10 uur op het Markenplein sprak Manou van der Noort sprak als eerste, ook over haar functie als groenconciërge bij Knowledge Mile Park. Zij organiseerde de bijeenkomst samen met bewoners. Plantjes om mee te nemen stonden klaar en de volgende spreker diende zich al aan.

Bewoners uit omliggende straten van de Valkenburgerstraat spraken met elkaar over de vergroening in de buurt. Mariken de Goede (Ruytergaard) zou spreken over aansluiten van groengebieden, maar was verhinderd. Manu Hartsuyker viel voor haar in met de vergroeningsplannen van Knowledge Mile Park. Ook over het vergroenen van de poorten (pleinen), maar dat de VVE-en daardoor voor extra kosten komen te staan. Gesproken is over een andere financiering door subsidie (groen), of  via de regeling Integraal Maatschappelijk Initiatief, dan wel volgend jaar een plan indienen via Centrum Begroot.  

Plan 30 km/u in de stad
Al is het voorstel de Valkenburgerstraat ook 30 km / u te maken, Manu riep bewoners van de Valkenburgerstraat op juist nu een zienswijze in te dienen. Die verlaging van de  snelheid maakt veel meer mogelijk in de aanpak van de straat zoals extra oversteekplaatsen, verdere fases van vergroening van de straat binnen het Knowledge Milie Park, meer veiligheid, minder geluid dus verbetering en uitstraling van de buurt. Zie: www.autoluw.nu

Wies Teepe
Biologe Wies Teepe sprak over over het nut van inheemse beplantingen voor de biodiversiteit. Maar ook welke positieve effecten vergroening in de stad heeft op bewoners. Zij liet de aanwezigen proeven van haar bijzonder heerlijke planten limonade (zie ook haar website etenuitdenatuur.nl). Zij doet ook botanisch stoepkrijten vanuit de Hortus.

Daarna was het uitwisselen zaden en ervaringen delen over planten. Plannen werden meteen gesmeed om een vervolg aan deze bijeenkomst te geven. Met dank aan Chan van Olijfje voor de koffie en chocolade mousse! Daarna sloot de groep aan met de World Clean-upday met studenten HvA.

Bijlage

  • Verslag (volgt)

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.