Feestelijke opening Pentagonlift

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

In een zonovergoten Pentagon is de lift in gebruik genomen. Na jarenlang heel hard werken is een verbetering in het markante bouwwerk van Theo Bosch voltooid. Een verbetering want een twintigtal bewoners kan daardoor naar hun woningen zonder de trappen op te hoeven klauteren.

Op 25 april is de nieuwe lift, aangebouwd aan het Pentagon, in werking gesteld voor de bewoners. De officiële en feestelijke opening vond 3 juli plaats. Verzameld werd in de Zuiderkerk. Het is een bijzonder initiatief geweest, van bewoners, stadsdeel en woningcorporatie Stadgenoot, dat navolging verdient in de stad.

Vijf jaar
In 2013 startte het Stadsdeelbestuur – Jeanine van Pinxteren – een ‘taskforce’ om het ouderen in Amsterdam Centrum mogelijk te maken hier zelfstandig te blijven wonen. De Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo – Piet Seijsener – heeft in deze ‘taskforce’ een hele serie voorstellen gedaan, waaronder het plaatsen van liften op daarvoor geschikte plekken. Helaas bleek de geschiktheid van deze plekken maar gering. Het pleit voor de eigenaar van het pand, de woningcorporatie Stadgenoot, dat zij niet ‘nee’ zei toen de Pentagonlift werd gesuggereerd. En het pleit voor het stadsdeelbestuur dat dit mogelijk heeft gemaakt.

Bouw
Dick Moleman, de aannemer – Archelbouw – verklaarde zijn bedrijf tot de beste liftenbouwer van Amsterdam en omstreken. Nadat dit project succesvol is afgerond zijn alle andere liften in de toekomst een peulenschilletje. Het Pentagon is weliswaar geen monument, maar zal dat snel worden. Aanwezige bestuursleden van de VVAB lieten daarover geen twijfel bestaan. Karin Dorrepaal – Door Architecten – vertelde, dat zij met het uitgevoerde ontwerp aangesloten heeft bij Theo Bosch’ schepping. Het gebruik van de glazen stenen en het kleurgebruik voor de stalen constructie is erop geïnspireerd. Ook het gegeven dat de lift bovenop de metrobuis staat en aan een dijk en naast een sluis, maakte de constructie er niet eenvoudiger op. Ook niet goedkoper.

Ouderen
Stadgenoot – bij monde van bestuurslid Marien de Langen – is trots op deze lift. Stadgenoot belooft de woningen, als ze vrijkomen, aan ouderen toe te gaan wijzen. Hiermee is een wens van de ouderen uit de buurt in vervulling gegaan. Stadgenoot kan echter niet garanderen dat de woningen ook bij voorkeur aan buurtbewoners worden toegewezen. Het buurtgericht toewijzen van woningen is aan de politiek. Ilse Griek, opvolgster van Jeanine van Pinxteren in het stadsdeelbestuur, vertelde dat in het coalitieakkoord van het nieuwe college van B&W ouderenhuisvesting extra aandacht krijgt. Dat zijn nu alleen beloften. Zij gaat met groot enthousiasme aan het werk om zelfstandig wonen voor ouderen in de buurt mogelijk te houden.

Opening
De Pentagonlift werd ceremonieel in gebruik genomen toen Jeanine van Pinxteren en Gerard Andriessen – directeur van Stadgenoot – door bewoonster Monica Metz mee omhoog genomen werden. Boven aangekomen lieten ze een regen van vuurrode bloemblaadjes naar beneden dwarrelen. Beneden speelde een jazzband Miles Davis. Monica Metz vertelde hoe blij zij is met de lift en wat het voor haar betekent om in haar buurtje te kunnen blijven wonen.

Werkgroep
In zijn dankwoord na afloop van de plechtigheden, roemde Piet Seijsener – Werkgroep Ouderen Nieuwmarkt Groot Waterloo – het geduld van de bewoners. Hij prees Maria Rijnbout, die in alle jaren nooit boos was geworden, maar onvermoeid alternatieven bleef aandragen om alle problemen op te lossen. Piet dankte ook de medewerkers van Stadgenoot in de persoon van Gerard Andriessen.

Het siert alle betrokkenen dat juist op één van de minst waarschijnlijke plekken een lift is gerealiseerd. Ook de ambtenaren van de gemeente Amsterdam werden bedankt voor hun inzet. De bloemen werden overhandigd aan Jeanine van Pinxteren zelf, die heel erg blij was, dat het allemaal goed was afgelopen. De Pentagonlift is een geweldig voorbeeld dat in de hele stad navolging zal krijgen.

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *