Buurtvisie Marineterrein

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Over de ontwikkeling van de plannen voor de toekomst van het Marineterrein kunnen bewoners meepraten. Ook vertegenwoordigers van de Bewonersraad praten mee. Inmiddels is een Buurtvisie Marineterrein ontwikkeld. Het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein vraagt u die visie te steunen en de gemeente dat te berichten.

In september berichtten wij u over de klankbordgroep Marineterrein. De interesse van de bewonersraad als gesprekspartner komt voort uit de zwem- en groenvoorziening die het Marineterrein is voor onze buurt. Inmiddels is een Buurtvisie Marineterrein ontwikkeld (zie foto boven). Dit als reactie op het plan van de gemeente (zie foto onder).

Het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein vindt dat het plan veel te weinig aaneengesloten groen bevat en pleit daarom voor bebouwing rond een groot Centraal Park. De strokenbouw maakt het gemeenteplan saai en te weinig flexibel, met alleen versnipperd groen. Er wordt veel te dicht op elkaar gebouwd en veel te hoog, tot wel 50 meter.

De Buurtvisie is inmiddels na reacties van Kattenburgers opnieuw aangepast. De defensiegebouwen liggen nu langs de Dijksgracht en er is lage bebouwing aan de Kattenburgerstraat opgenomen, bestemd voor buurtvoorzieningen en woningen, met meer doorgangen naar het Marineterrein. Het niet-monumentale deel van de muur wordt gesloopt.

Lees hier de complete Buurtvisie van het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein.

 

Deel uw mening over de Buurtvisie met de gemeente
U kunt richting de gemeente digitaal reageren op deze Buurtvisie Marineterrein. Klik hier voor het reactieformulier. De reactietermijn is verlengd tot eind januari. U kunt daarin aangeven dat u de Buurtvisie van het Buurtplatform Kattenburg-Marineterrein steunt en eventuele andere opmerkingen plaatsen over de gemeentelijke visie zoals beschreven in de informatiekrant over het Marineterrein.

Overleg
Maandag 11 januari staat een digitale bijeenkomst gepland met de gemeente. Wordt vervolgd.

Marineterrein voorstel gemeente

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *