Aanpassingen Huisvestingsverordening Amsterdam 2024 | Geef uw mening

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Het college geeft de voorstellen voor aanpassingen aan de Huisvestingsverordening 2024 vrij voor inspraak. U kunt reageren van 5 juni tot en met 16 juli 2023.

De Huisvestingsverordening is er om de woningvoorraad en de leefbaarheid in de Amsterdamse buurten te beschermen en te zorgen voor een eerlijke verdeling en toewijzing van sociale en middeldure huurwoningen. De Huisvestingsverordening geldt voor alle Amsterdamse woningen. De Huisvestingsverordening is vier jaar geldig. De vorige vaststelling was in 2020, dit betekent dat de Huisvestingsverordening per 1 januari 2024 opnieuw vastgesteld moet worden door de gemeenteraad. Lees hier de Raadsinformatiebrief d.d. 30 mei.

Het college stelt voor de Huisvestingsverordening op een aantal punten aan te passen. Van 5 juni tot en met 16 juli 2023 legt het college deze beleidsvoorstellen ter inspraak voor. Na verwerking van de wijzigingen op basis van de inspraak, legt het college de Huisvestingsverordening dit najaar aan de gemeenteraad voor ter vaststelling. De Huisvestingsverordening geldt dan per 1 januari 2024.

De belangrijkste voorstellen:

Onder aan de pagina staan alle stukken.

Reageer op de voorstellen
Tot en met 16 juli 2023 kunt u de gemeente laten weten wat u vindt van de voorstellen.

Geef hier digitaal uw reactie (formulier gemeente)

U kunt ook per post uw reactie geven. Die stuurt u aan:

Gemeente Amsterdam, Wonen
Inspraak Huisvestingsverordening 2024
Antwoordnummer 10011
1000 PA Amsterdam

Hoe het verder gaat
Alle reacties lezen we zorgvuldig en we wegen af wat we met de reacties kunnen doen. De reactie van het college op de inspraak nemen we op in de Nota van Beantwoording. Als u een reactie indient krijgt u automatisch bericht over de Nota van Beantwoording. Naar verwachting is de Nota van Beantwoording half oktober 2023 klaar.

Daarna gaan de eventueel gewijzigde voorstellen en de Nota van Beantwoording naar de gemeenteraad. De raad neemt een definitief besluit over de Huisvestingsverordening 2024.

Bron: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/aanpassingen-huisvestingsverordening/

Deel onze berichten met uw familie, vrienden en kennissen via WhatsApp, Facebook, e-mail etc. door te klikken op een van onderstaande knoppen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *