Nieuws

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Inspraak Beleidskader Puccinimethode

Het College geeft de geactualiseerde versie van het ‘Beleidskader Puccinimethode, standaard voor het Amsterdamse straatbeeld’ vrij voor inspraak. Uw reactie kunt u geven tot en met 30 augustus.

Programma Pocket Park

Het programma van het Pocket Parkje staat online. Tot en met 22 juli, tijdens de pilot met de knip Weesperstraat, kunt u daar activiteiten organiseren en bijwonen.

Informatieavond Queer & Pride Amsterdam 2023

De gemeente organiseert dinsdagavond 4 juli tussen 19.30 -20.30 uur in Hotel Arena, ‘s-Gravesandestraat 55 een informatieavond over het evenement Queer & Pride en wat de twee organisatoren en de gemeente doen om hinder voor de omgeving waar mogelijk te beperken.

Hierwilik.nl

Buurtgenoten gezocht die iets willen DOEN voor de komst van winkels en horeca waar wij blij van worden! Laat van je horen via www.HIERWILIK.nl

Stichting-Dance-Connects-Moderne-dans-voor-senioren

Een zomer vol hedendaagse dans voor volwassenen en ouderen | Centrum

De zomer is begonnen en daarom nodigt Dance Connects Community iedereen van 50 jaar en ouder van harte uit om te komen dansen, bewegen en ontmoeten tijdens het nieuwe zomerprogramma.

Telefooncikel

Telefooncirkel

Telefooncirkel: Samen zorgen we voor elkaar!

Stem op Centrum Begroot 2023

Gebruik die envelop met uw stemcode. Stem op plannen in onze buurt op Centrum Begroot 2023. Stemmen kan tot en met 19 juli.

Stadshart top

Stadshart Top 19 juli

De eerstvolgende Stadshart Top is op woensdag 19 juli van 16:00 – 18:00 uur in de Oude Kerk. Meld u aan.

Hoogbouwbeleid

Inspraak concept Hoogbouwbeleid

Het college van B&W heeft het concept Hoogbouwbeleid vrijgegeven voor inspraak. Tot en met 17 juli 2023 ligt kan iedereen een inspraakreactie indienen.

Flyer Bewonersraad1200 20230613

Nieuwmarkt & Groot Waterloo onder de loep

Dinsdag 13 juni om 20:00 uur organiseert de Bewonersraad in de Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam: Nieuwmarkt & Groot Waterloo onder de loep AchtergrondDe Bewonersraad Nieuwmarkt/Groot Waterloo is opgericht in 1975 en is het overlegorgaan voor bewoners, als startpunt voor bewonersinitiatieven en- acties en klankbord voor het stadsbestuur. In maart vergaderde de bewonersraad en…
Lees meer