Uitbreiding projectteam herinrichting Waterlooplein

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Het projectteam herinrichting Waterlooplein is onlangs versterkt en uitgebreid met regisseur Vincent van Woerkom en projectmanager Marise Ent. Zij gaan de komende tijd aan de slag met de uitwerking van de herinrichtingsplannen voor het Waterlooplein.

Vincent van Woerkom: “Mijn opdracht is om het project verder te brengen. Dat doe ik graag door te zoeken naar slimme oplossingen. En dat lukt vaak als je dat samen doet.”

Marise Ent wil graag met bewoners en (markt)ondernemers op zoek naar de mogelijkheden om het ruimtelijke ontwerp te vertalen naar de uitvoering: “Het oplossen van de puzzel rondom de gehele bouwlogistiek en bereikbaarheid van het plein zie ik als een mooie uitdaging. Hoe kunnen we zorgen dat ‘de winkel tijdens de verbouwing open blijft’ en hoe kunnen we de overlast voor de buurt en bezoekers beperken?”

Technische uitwerking van het ontwerp
Het Definitief Ontwerp is in 2018 door de gemeente vastgesteld. De volgende stap is de technische uitwerking, zodat een aannemer er mee aan de slag kan gaan.

Marise Ent: “Dan moet je denken aan het inventariseren van de verschillende kabels en leidingen voor de riolering en elektra, het oplossen van het probleem van regenwater, het vervangen van de 30 jaar oude straatstenen, het kappen en plaatsen van nieuwe bomen, het inpassen en ontwerpen van boxen en het uitwerken van de planning voor de inpassing van de tijdelijke markt tijdens de werkzaamheden. We willen dit graag met de belanghebbenden oppakken.”

Nieuwe boxen
Van Woerkom: “Door het samenbrengen van de goede ideeën én belangen van de buurtbewoners en (markt)ondernemers aan de ene kant en de kennis en kunde van de gemeentelijke professionals aan de andere kant, wil ik ervoor zorgen dat we samen tot iets goeds komen. Daarbij moeten we natuurlijk wel rekening houden met de technische eisen – er zit van alles in de grond –, het budget en andere eisen. Dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden.

De nieuwe boxen zijn voor zowel ondernemers als bewoners heel belangrijk. Het is een essentieel deel van het plein en de markt. Hetzelfde geldt voor de planning van de werkzaamheden. Hoe kunnen we daar gezamenlijk in optrekken, zodat de overlast voor bewoners en ondernemers beperkt blijft zonder dat het de voortgang in de weg zit? Daar moeten we het over hebben.”

Binnenkort bijeenkomsten voor bewoners en marktondernemers
Bewoners en (markt)ondernemers ontvangen binnenkort een uitnodiging voor een aantal bijeenkomsten. Deze onderwerpen komen aan bod:

  • Ontwerp van de boxen.
  • Opstelling van de markt tijdens de uitvoering.
  • Elementen uit het Definitief Pleinontwerp die naderuitgewerkt worden.

Van Woerkom: “Het is de bedoeling om per onderwerp deelnemers met verschillende invalshoeken aan tafel te hebben. Tijdens de sessie over de verplaatsing van de markt voor de uitvoering willen we het bijvoorbeeld ook hebben over bereikbaarheid en toegankelijkheid voor bewoners en ondernemers.”

Bron: amsterdam.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *