Juni vergadering

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Donderdagavond 13 juni 2019 was de bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo. In afwachting van het concept verslag alvast een paar korte opmerkingen en besluiten.

Dick Jansen was er voor de laatste keer als wijkagent.

Leefbaarheid 2019
Een extra ingelast agendapunt. Jet Willers kondigde met een presentatie de vorming van vijf werkgroepen aan. Bewoners, die zich hebben aangesloten bij deze werkgroepen, krijgen een mail met een uitnodiging voor een bijeenkomst. Andere bewoners kunnen zich hierbij te allen tijde ook aansluiten. De 5 groepen zijn:  Openbare ruimte; Verkeer; Horeca, bezoekers en toerisme; Groen; Sociale cohesie en criminele onveiligheid.

Toekomstvisie binnenstad
Michiel Thunnissen, projectleider ‘toekomstvisie binnenstad’, presenteerde zich. Hij zet de resultaten van de gesprekken van Zef Hemel, de Zef-Hemel-visie op de toekomstige stadsontwikkeling van Amsterdam, om in middellange termijn maatregelen. Mascha ten Bruggencate, merkte op dat er geen discussie meer is over overlast, die is er. Daarover zijn we het eens. De visie, die Zef Hemel ophaalt uit al zijn gesprekken, maken t.z.t. deel uit van gesprekken in alle gremia. Ook in de Bewonersraad, voordat het in de gemeenteraad komt en beleid wordt. Gentrificatie wil de stad tegengaan door maatregelen te nemen tegen AirBnB en vakantieverhuur (op bepaalde plekken in de binnenstad). Het woonbeleid is overigens onderwerp van het college van B&W en de Gemeenteraad.

Schone Lucht NU!
Wethouder Sahron Dijksma laat weten dat de Weesperstraat en de Valkenburgerstraat de komende tijd nog te belangrijk zijn voor de bereikbaarheid van de binnenstad dat er voorlopig geen maatregelen komen om de lucht daar gezond te maken. Volgens Paul Busker overtreedt de wethouder de wet, want binnen een half jaar moeten de straten onder de Europese norm zijn. Niets doen helpt niet. d’Oude Stadt roept bewoners rechtszaken te gaan voeren. d’Oude Stadt wil zo’n rechtszaak wel faciliteren en roept bewoners(groepen) op zich te melden, zeker als je woont in de verkeersaders. Gedacht wordt o.a. een kort geding, zoals Milieudefensie gewonnen heeft in 2017. In de Bewonersraad is brede steun voor een rechtszaak.

Aprilfeesten
Koen Vollaers, organisator van de Aprilfeesten, verdedigt de Aprilfeesten tegen klachten over overlast. Hij erkent dat het hele evenement dit jaar te lang (tien dagen) duurde. Ook dat na afloop (na elf uur als de muziek is gestopt) er geluidsoverlast is van de “Crew”, die na het opruimen nog geruime tijd naborrelt. Koen Vollaers is niet genegen met omwonenden te gaan praten over de opzet van de feesten volgend jaar. Hij is zelf ook bewoner en denkt wel te weten wat er in de buurt speelt.

Vervolg Paaltjespilot
Het College van B&W heeft besloten de tijdelijke afsluiting van delen van de Nieuwmarktbuurt door middel van ‘paaltjes’ definitief te maken. De gemeente gaat mogelijkheden zoeken om de afsluiting uit te breiden, qua tijd en qua ruimte. De afsluiting blijft overigens een tijdelijke maatregel. Wanneer de technische ontwikkeling daar klaar voor is, wordt er een intelligentere manier van afsluiten geïnstalleerd (met cameratoezicht en dergelijke). Dit intelligente systeem zal in 2020 klaar zijn. Er komt na de zomer een proef met een testcamera op de Gelderse Kade. Bart van den Hoek gaf een presentatie en antwoord op vragen.

Montelbaanstraat
De herinrichting van de Montelbaanstraat is controversieel geworden nu de bewoners zich hebben uitgesproken voor afsluiting en het opheffen van alle parkeerplaatsen. De bewoners vinden ongerijmdheden. De centrale stad zet in op parkeerplekken opheffen (Agenda Autoluw). Het stadsdeel niet vanwege de parkeerdruk. Die zou in de Lastage nog erg hoog zijn. Dit punt komt een volgende vergadering terug op de agenda.

Amsterdam Light Festival
Dit jaar zal het Amsterdam Light Festival de Nieuwmarkt aandoen. Dit betekent dat er tijdens dit weken durende evenement vele duizenden extra bezoekers per dag langs zullen komen. In rondvaartboten en te voet. Om hier meer bekendheid aan te geven organiseert het ALF een speciale rondvaart voor belangstellende bewoners op woensdagavond 4 september. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Joanne de Roest, productiemanager: joanne@amsterdamlightfestival.com. Dit onderwerp zal ook staan op de agenda van de bewonersraad in september.

Roetoogsten
Manu Hartsuyker roept bewoners op begeleider te worden bij het oogsten van roet. Gezocht worden 15 bewoners die studenten wegwijs maken wat en waar te doen. Aanmelden bij Manu via: e-mail: Amstel-IJpark@xs4all.nl

De volgende bewonersraad is donderdag avond 12 september 2019.

Bijlagen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *