Actieplan Geluid

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Het college heeft het Actieplan Geluid 2020-2023 vrijgegeven voor inspraak. U kunt een zienswijze indienen tot en met 13 mei 2020. d’ Oude Stadt gaat dat zeker doen en roept u op of u wilt meehelpen.

Het Actieplan Geluid 2020-2023 vervangt het Actieplan geluid 2015-2018 (ondertitel: “Aanpak stedelijk wegverkeer in het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai”). Een wettelijk (Europees) vereiste dus. Het hebben van een plan was kennelijk al genoegd. Echte actie om overal geluidsoverlast terug te dringen ontbrak. Zo verhoogt ook dit college eenvoudig de geluidsnormen in recente bestemmingplannen. Lees bijvoorbeeld: Bestemmingsplan Groot Waterloo.

Zienswijze
Iedereen kan tot en met 13 mei 2020 een zienswijze indienen. Voor de stukken kijk bij de bijlagen hieronder.
Wijkcentrum d’ Oude Stadt gaat zeker een zienswijze indienen en vraagt of u wilt meehelpen.  Ga daarvoor naar de site van d’Oude Stad. Daar is ook meer informatie te vinden.

Bijlagen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.