Aanpak hinder metro

Bewonersraad Nieuwmarkt Groot Waterloo

Vanaf 12 oktober t/m 27 november zijn er ’s nachts tussen 1.00 u en 5.00 u werkzaamheden aan de rails op het Metrotraject Centraal Station – Weesperplein. Dit als oplossing voor de (geluids)hinder die bewoners boven de metro ervaren.

Na het rapport van begin september 2019 zijn onderzoeken en besprekingen over de ervaren overlast doorgegaan. In de bijlage het laatste rapport van mei 2020 met de recentste meetgegevens. Dat rapport is op 23 juni jl. besproken met wethouder Sharon Dijksma, medewerkers van Metro & tram en de Ombudsman. De nieuwe meetresultaten vormen de aanleiding vormen voor nieuwe maatregelen waar de wethouder tijdens de bespreking haar fiat aan heeft gegeven.

Rapport
Uit het rapport blijkt dat het recent slijpen van beide sporen geleid heeft tot lagere trillingsniveaus. Dit, nadat eerder al vervanging van de ES-las in spoor 1 gunstige resultaten had opgeleverd. Ook is vastgesteld dat een structureel probleem aanwezig is op het gehele net als gevolg van de inzet van M5-materieel en intensivering van de dienstregeling. Hierdoor slijten de spoorstaven en ballast versneld en moeten op korte termijn vervangen worden.

Nader onderzoek naar dit probleem is noodzakelijk en dan gaat het om onderzoek naar slijtagegedrag en de sterke verkorting van de levensduur van de rails. Een levensduur die – waar men nu rekening mee moet houden – mogelijk is verkort van “planning 25 jaar” naar “scoping 15 jaar”. Deze verkorting in levensduur met 10 jaar is ook van invloed op het bestaande grootschalige vervangingsprogramma.

Werkzaamheden
Bondig geformuleerd: de klus die wordt geklaard is de vervanging van spoorstaven in de metrotunnel. Daarom wordt er vanaf 12 oktober gewerkt van maandag t/m vrijdag, ’s nachts tussen 1.00 u en 5.00 u zodat het normale metroverkeer niet wordt gehinderd. Het kan zijn dat enige overlast ontstaat door de werkzaamheden zelf, of door het werkverkeer; de werkzaamheden vinden elke “werknacht” op een andere locatie in de tunnel plaats.

Daarna nog steeds overlast?
Vooral na afronding van de werkzaamheden is de bewoners gevraagd – eventuele overlast te blijven registreren en/of aan door te geven aan de Ombusdman. Ook opvallende veranderingen zijn interessant.

Bijlage

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.