Nieuwsbrief 7 april 2019

An Urban Newsletter

Bewonersraad 11 april

Donderdagavond 11 april het vervolg met de onderwerpen: Nieuwmarktplein, Fysieke overlast van hinderlijke obstakels, Vuil en Grof vuil, Groen, Verkeer en parkeren. Agenda, verslag 14 maart en formulier vindt u in de bijlagen. Lees verder...

Advies over paaltjespilot

Dinsdagavond 9 april om 20:00 uur bespreekt de stadsdeelcommissie: Evaluatie pilot aanpak verkeersoverlast Oudezijde. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Een integraal verkeersplan is een betere aanpak. Spreek in! Lees verder...

Minder parkeervergunningen

Het college heeft het voornemen om het aantal parkeervergunningen te verminderen. Ieder half jaar met ongeveer 1.100. Een zienswijze indienen kan tot en met 8 mei.  Lees verder...

Luchtkwaliteit ondermaats

GGD over heel 2018: 22 straten boven de stikstofdioxidenorm, waarvan in onze buurt de Prins Hendrikkade, Valkenburgerstraat, Mr. Visserplein en Weesperstraat. Op 22 maart berichtte AT5. Lees verder.....

Waterloopleinplannen 2019

Donderdagavond 21 maart 2019 organiseerde het Stadsdeel de eerste bijeenkomst over de herinrichting van het Waterlooplein. De aanwezigen werd gevraagd mee te denken over het realiseren van het ontwerp. Lees verder.....

De Rollator Check XXL

Vrijdag 12 april, vanaf 13:30 uur zijn ouderen welkom in de Flesseman, op de Nieuwmarkt, om hun rollator en fiets te laten controleren, krijgen informatie over hoe vallen is te voorkomen en kunnen ze daar ook nog gezellig dansen. Lees verder.....

Stem!

Tijdens de bewonersraad van 14 maart 2019 presenteerde Machteld Rijnten haar plan om een deel van het pleintje voor de Flesseman om te toveren tot Jeux de Boule baan. Stemmen voor het plan kan nog. Lees verder.....

Kom 11 april

11 april komt in de Boomsspijker wederom de leefbaarheid in de buurt aan de orde.  Een initiatief van een aantal bewoners. Vraag buurtbewoners of ze mee willen denken. En hang de poster op die is gemaakt. Kom ook. Lees verder.....

Piet Heintunnel

8 april gaat de Piet Heintunnel voor al het verkeer 10 dagen dicht. Per 1 mei is de tunnel verboden voor het vrachtverkeer. Een verbod tot half 2022. Dat extra vervuilende verkeer gaat natuurlijk de stad in via de IJ-tunnel. Lees verder....

De Agenda Autoluw

Donderdagavond 28 maart het eerste gesprek voor het Centrum over De Agenda Autoluw. Micha Mos opende de bijeenkomst. Gemist? 19 april kan ook nog. Lees verder...

Uitspraak Mupi's

Met datum 21 maart 2019 ontvingen wij per mail de uitspraak over de digitale reclamezuilen (Mupi’s). Hoewel JCDeceaux formeel wint, mogen ze feitelijk niet verder. Na 15 juni stopt het. Lees verder.....

Metro-overlast

Update: Wij ontvingen vandaag bericht van de Ombudsman dat de onderzoeks-resultaten van het afgelopen onderzoek over de toegenomen metro-overlast in onze buurt op 23 april worden gepresenteerd. Lees verder.....

Groenmarkt 2019

Zaterdag 20 april vanaf 11:00 uur start de Groenmarkt 2019 in de Siebelshof. U vindt  o.a. biologische planten, is de werkgroep Nieuw-markt Groen! aanwezig en heeft het Stadsdeel voor iedere bezoeker gratis een plant. Lees verder.....

Doe mee

We zijn op zoek naar bewoners uit de Nieuwmarkt- en Groot Waterloo-buurt die een bijdrage willen leveren aan deze site. Dat kan door nieuwtjes te melden, foto’s, tekeningen etc. te maken, berichtjes te schrijven e.d. Lees verder.....

"Wij willen een buurt waar wonen, spelen, werken, leren en winkelen vlakbij en door elkaar gebeurt voor jonge en oude mensen"

Contact
Secretariaat: Cliff van Dijk  | cliffvdijk@gmail.com

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft geabonneerd, dan wel u,  of een ander, uw e-mail heeft (door)gegeven tijdens, of voor een vergadering van de bewonersraad.
Wilt u zich uitschrijven van (nieuws)berichten van de Bewonersraad 1011 klik op hier