Nieuwsbrief 19 maart 2019

An Urban Newsletter

Geweldige opkomst

De bewonersraad van 14 maart jl. telde 62 aanwezigen! De oproep om zowel positieve als negatieve ervaringen te delen, werd door vele buurtbewoners aangegrepen. Lees verder...

Bijeenkomst Waterlooplein

Donderdagavond 21 maart 2019 van 18.30 uur tot 21:00 uur is een bijeenkomst georganiseerd door het Stadsdeelbestuur. Denk mee over het opknappen van het Waterlooplein met omwonenden, bedrijven en marktkooplieden.  Lees verder...

Wonen

Dinsdagavond 12 maart 2019 stond op de agenda van de Stadsdeelcommissie Centrum een Special over wonen. De commissie wilde met bewoners meer met elkaar in gesprek, dan dat iedereen om de beurt inspreekt. Lees verder...

Meld klachten horeca!

De gemeente Amsterdam houdt toezicht op de horecabedrijven. Handhaving vindt informatie gestuurd plaats op grond van  signalen (o.a. klachten van omwonenden). Melden blijkt belangrijk voor de dossiervorming. Lees verder.....

Metamorfose Keizerspleintje

Tijdens de bewonersraad van 14 maart presenteerde Machteld Rijnten haar plan om een deel van het pleintje voor de Flesseman om te toveren tot Jeux de Boule baan. Stemmen kan nu. Lees verder.....

Uitnodiging Autoluw

Donderdag 28 maart 2019 in de Rode Hoed vanaf 20:00 uur organiseert het stadsdeel centrum een bijeenkomst over Autoluw. Wat betekent autoluw voor u en uw stadsdeel? Welke ideeën heeft u voor uw buurt? Welke zorgen en vragen zijn er? Lees verder....

Valpreventie

Het afgelopen jaar vielen 38.000 65-plussers in Amsterdam. De GGD maakt ouderen ervan bewust dat zij zelf iets kunnen doen om vallen te voorkomen. De Boomsspijker biedt voor 65+ers een groepscursus aan. Lees verder...

Gratis boom in uw tuin

Wilt u graag een boom in uw tuin? Dan kunt u de subsidie Aanplant nieuwe bomen aanvragen. Die kan worden aangevraagd door huiseigenaren, VvE’s en huurders. Er zijn voorwaarden voor de boom en de planter. Lees verder.....

"Wij willen een buurt waar wonen, spelen, werken, leren en winkelen vlakbij en door elkaar gebeurt voor jonge en oude mensen"

Contact
Secretariaat: Cliff van Dijk  | cliffvdijk@gmail.com

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft geabonneerd, dan wel u,  of een ander, uw e-mail heeft (door)gegeven tijdens, of voor een vergadering van de bewonersraad.
Wilt u zich uitschrijven van (nieuws)berichten van de Bewonersraad 1011 klik op hier