Nieuwsbrief 13 november 2018

An Urban Newsletter

Update Gebiedsplan 2019

De bewonersraad van 8 november besprak kort de vrijgegeven concepten. Afgesproken is dat iedereen de plannen leest op effecten in hun straat/buurt. Commentaar daarop kunt u uiterlijk 16 november per e-mail sturen aan de secretaris van de bewonersraad. Dat vormt de basis voor een reactie van de bewonersraad op de stukken voor de bespreking in de stadsdeel-commissie dinsdag 20 november. Lees verder.....

Metro-overlast 

Eerder berichtten wij u al over de overlast die de Metro veroorzaakt in de Nieuwmarktbuurt. In de bewonersraad van 8 november kwam het onderwerp weer ter sprake.  Lees verder.....

Uitnodiging 14 november

In de bewonersraad is gesproken over het splitsen van zelfstandige gezinswoningen in onzelfstandige kamers en de negatieve effecten daarvan op een buurt.  Gewezen is op de bijeenkomst op woensdag 14 november om 20.00 uur  van de Huurdersvereniging Centrum. Het doel daarvan is om druk uit te oefenen op gemeente en corporaties om deze ontwikkeling te keren. Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd. Lees verder.....

Overig Nieuws

De eerstvolgende bewonersraad is 14 februari 2019. De nieuwjaarsreceptie in de Boomsspijker is donderdag 17 januari 2019. Wijkcentrum d'Oude Stadt opent de deuren op dinsdag 20 november 2018.

"Wij willen een buurt waar wonen, spelen, werken, leren en winkelen vlakbij en door elkaar gebeurt voor jonge en oude mensen"

Contact
Secretariaat: Cliff van Dijk  | cliffvdijk@gmail.com

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft geabonneerd, dan wel u,  of een ander, uw e-mail heeft (door)gegeven tijdens, of voor een vergadering van de bewonersraad.
Wilt u zich uitschrijven van (nieuws)berichten van de Bewonersraad 1011 klik op hier